Personel

SEKRETARKA

Aleksandra Dobosz

 • mgr administracji i zarządzania
 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

OPIEKUNKI GRUP

Aleksandra Czudaj

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Wiktoria Chrzęstek

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Oksana Dmytrush

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Ewa Janik

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Justyna Joś

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Martyna Kandzia

 • licencjat – pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna
 • magister – pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna

Monika Knopik

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Karolina Król-Słota

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Magdalena Pisarek

 • licencjat – resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • magister – pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna
 • studia podyplomowe – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika)

Barbara Smyła

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Patricia Szaforz

 • licencjat; magister – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna
 • studia podyplomowe – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

POŁOŻNA

Dominika Jelito

ZAJĘCIA DODATKOWE

JĘZYK ANGIELSKI

Monika Pisula- Kożuch

 • licencjat– filologia angielska; specjalizacja: nauczanie języka angielskiego
 • magister – specjalizacja: nauczyciel języka angielskiego
 • właściciel Świetlicy Edukacyjnej JAWOREK

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE

Sonia Wachowska

 • magister – teoria muzyki
 • nauczyciel rytmiki i kształcenia ruchu (rytmika ruchu, metodyka prowadzenia zespołów rytmicznych, improwizacja fortepianowa)
 • dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu

BAJKOTERAPIA/PLASTYKA SENSORYCZNA JAKO NOWOCZESNA METODA PRACY Z DZIECKIEM

Barbara Smyła

POMOC OPIEKUNKI

Edyta Jadach

Anna Nowak