Personel

SEKRETARKA

Aleksandra Dobosz

 • mgr administracji i zarządzania
 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

OPIEKUNKI GRUP

Aleksandra Czudaj

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Oksana Dmytrush

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Justyna Joś

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Karolina Król-Słota

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Magdalena Pisarek

 • licencjat – resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • magister – pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna
 • studia podyplomowe – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika)

Barbara Smyła

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Żaneta Sobala

 • kwalifikacje zawodowe – opiekunka dziecięca

Patricia Szaforz

 • licencjat; magister – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna
 • studia podyplomowe – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

ZAJĘCIA DODATKOWE

JĘZYK ANGIELSKI

Anna Ożarowska

 • licencjat – filologia angielska, filologia hiszpańska
 • magister – komunikacja w biznesie (język angielski)

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE

Sonia Wachowska

 • magister – teoria muzyki
 • nauczyciel rytmiki i kształcenia ruchu (rytmika ruchu, metodyka prowadzenia zespołów rytmicznych, improwizacja fortepianowa)

LOGOPEDIA I LOGORYTMIKA

Żaneta Sobala

 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych i logorytmicznych w żłobku

POMOC OPIEKUNKI

Edyta Jadach

Anna Nowak