Wpisowe: 250 zł
Jednorazowa opłata bezzwrotna wpłacana w momencie zgłoszenia dziecka do żłobka, przeznaczona jest na wyprawkę: kredki, farbki, bloki, plastelinę itp.

Gwarancja rezerwacji miejsca w placówce.

Czesne: 599,00 zł

Stała opłata miesięczna.

Czesne ulega odpowiedniemu zmniejszeniu po uzyskaniu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka Usługobiorcy w żłobku, zgodnie z przepisami rozdziału 8a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.