Język obcy na co dzień

Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest niezbędna. Im wcześniej tym lepiej.